بایگانی‌ها شهریار - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
رباعی‌هایی از ۲۴ شاعر نوشناخته‌ی آذربایجانی ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

رباعی‌هایی از ۲۴ شاعر نوشناخته‌ی آذربایجانی

یکی از تقسیمات سبک ادبی بر اساس محدوده جغرافیایی شکل می‌گیرد، مثل سبک خراسانی، سبک عراقی و البته سبک آذربایجانی. پدید آورنده‌ی اصلی سبک آذربایجانی را ابوالعلاءگنجوی می‌دانند. بعد از ابوالعلاء دو شاگردش خاقانی و فلکی و همچنین شاگرد خاقانی یعنی مجیرالدین بیلقانی در حوزه شروان و نظامی گنجوی در حوزه گنجه، رونق و اعتباری خاص به سبک ابوالعلاد دادند

روایت علمی آذرپژوه از آذربایجان ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
فرهنگ، تاریخ و سیاست آذربایجان در بوته نقد و بررسی:

روایت علمی آذرپژوه از آذربایجان

ایران در طول تاریخ، همواره در معرض هجوم و توطئه‏ های دشمنان‏ قرار داشته است. امروزه هم این تهاجمات رنگ و بوی نرم به خود گرفته و کار شناخت سره از ناصره را با دشواری قرین ساخته است.